Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 10, št. 1, junij 1999 : 15–24

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1999-10-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Drago KOS

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
drago.kos@fdv.uni-lj.si

 

Naslov članka

Ravnanje z odpadki ali prispevek za »sociologijo odpadkov«

 

Povzetek

Količina in raznovrstnost odpadkov naraščata vendar je problem tehnično relativno lahko rešljiv. To velja celo za del radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo pri uporabi jedrske tehnologije v energetiki, industriji, znanstvenoraziskovalnih inštitucijah, medicinskih ustanovah idr. V prispevku je predstavljen poskus umestitve odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji oziroma kaj vse je priplavalo na površje zavesti ljudi, ki so bili najbolj neposredne priče iskanja lokacije odlagališča v Halozah in Posavju ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let.

 

Ključne besede

Haloze, lokacijski postopek, lokalna skupnost, Posavje, radioaktivni odpadki

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top