Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 10, št. 1, junij 1999 : 25–29

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1999-10-01-003

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Aleš BIZJAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za splošno hidrotehniko, Ljubljana, Slovenija
ales.bizjak@fgg.uni-lj.si

 

Naslov članka

Podnebne spremembe, poplavna varnost in vodooskrba v Sloveniji

 

Povzetek

Raziskave posledic podnebnih sprememb in globalnega segrevanja na okolje napovedujejo kvantitativne in kvalitativne spremembe nekaterih sestavin vodnega kroga: padavin, vlažnosti tal, neviht oziroma intenzivnih vremenskih dogodkov ter gladine morja. V prispevku so prikazane možne posledice podnebnih sprememb na vodni krog, poplavno ogroženost in vodooskrbo v Sloveniji.

 

Ključne besede

podnebje, poplave, vodni krog, vodoskrba, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top