Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 2, december 2005 : 118–124

(Predstavitve)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-02-017

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Naja MAROT

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
naja.marot@uirs.si

 

Naslov članka

Ureditev degradiranih Trbovelj

 

Povzetek

Na začetku diplomskega dela sta predstavljeni dve degradirani urbani območji, planska celota sedem v jugovzhodnem delu Trbovelj in Speke, južni predel Liverpoola. Izhodišča za zasnovo modela in vsebine urbane prenove so primerjava najnovejše slovenske in britanske prostorske zakonodaje s poudarkom na izvedbenih dokumentih, analiza Ureditvenega načrta Nasipi oziroma Dodatnega planskega dokumenta za Edge Lane West in prikaz slovenskega in angleškega načina sodelovanja javnosti pri izdelavi dokumentov. Na pilotnem območju Žabjeka so bile ob pomoči vprašalnika pridobljene informacije o dejanskem stanju v prostoru, kakovosti bivalnega okolja, poznavanju sistema prostorskega planiranja in dojemanja, v krajši obliki tudi na manjšem vzorcu iz preostalih predelov Trbovelj. Mnenje so podali akterji urejanja prostora. Dodatno izhodišče je uspešen primer urbane prenove Speke Garstona. V sklepu so predlagane smernice za način in vsebino urbane prenove planske celote sedem s posebnim poudarkom na stanovanjski soseski Žabjek.

 

Ključne besede

degradirana urbana območja, Liverpool, sodelovanje javnosti, Trbovlje, Zakon o urejanju prostora, urbana prenova

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top