Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 16, št. 2, december 2005 : 36–47

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2005-16-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Matjaž URŠIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, Slovenija
matjaz.ursic2@guest.arnes.si

 

Naslov članka

Spreminjanje bivalne kakovosti in stanovanjska mobilnost v Ljubljani; naraščanje socialne nestabilnosti v večjih socialnih soseskah?

 

Povzetek

Večina velikih blokovskih stanovanjskih sosesk, ki so v Ljubljani nastale pretežno v obdobju 1960−1985, so zaradi slabega vzdrževanja danes potrebna temeljite fizične prenove in infrastrukturnih izboljšav. Družbeno-politične transformacije in dogodki, kot so sprejetje novega stanovanjskega zakona, denacionalizacija, praktična zaustavitev gradnje družbenih stanovanj, naraščanje gradnje profitnih stanovanj in novi »igralci« na stanovanjskem trgu, so le nekateri izmed razlogov, ki so močno vplivali na zaviranje oz. upočasnitev prenove večjih stanovanjskih sosesk. Pri tem postajajo razlike med bivalno kakovostjo v teh soseskah in na drugih (sub)urbanih območjih vse bolj opazne. V tekstu smo preučevali, ali se zaradi počasne prenove in slabšanja bivalne kakovosti selijo določene skupine prebivalstva, povečujejo socialne homogenosti in socialne nestabilnosti v Ljubljani. Najprej smo analizirali spreminjanje bivalne kakovosti in potencialno mobilnost na širšem mestnem območju, nato pa podrobneje preučili primer stanovanjske soseske Savsko naselje. V sklepu smo skušali podati tudi nekatere iztočnice oz. možnosti za zaustavljanje slabšanja bivalne kakovosti in pospeševanje prenove sosesk.

 

Ključne besede

bivalna kakovost, (potencialna) stanovanjska mobilnost, socialna homogenizacija, socialna nestabilnost, degradacija/revitalizacija blokovskih stanovanjskih sosesk, Savsko naselje

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top