Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 19, št. 2, december 2008 : 95–110

(Predstavitve)
UDK: 711:502.131.1
doi: 10.5379/urbani-izziv-2008-19-02-012

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Carlos SMANIOTTO COSTA

Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden, Nemčija
c.smaniotto-costa@ioer.de

Ina ŠUKLJE ERJAVEC

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
ina.suklje-erjavec@uirs.si

Juliane MATHEY

Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden, Nemčija
j.mathey@ioer.de

 

Naslov članka

Zelene površine – najpomembnejši vir za sonaravnost mest<br>Metoda GreenKeys za razvoj zelenih površin

 

Povzetek

V skladu z načeli trajnostnega razvoja se v vse programe za razvoj mest vključujejo zamisli in ideale o tem, kako mesta razvijati tako, da bodo bolj sonaravna, zlasti z okoljskega in družbenega vidika. Programi temeljijo na iskanju kakovostnejših oblik življenja in rešitev, ki omogočajo tako življenje. Zaradi ekoloških in okoljskih funkcij imajo zelene površine za izboljšanje kakovosti življenja v mestih osrednjo vlogo – zato ker spodbudno vplivajo na zdravje prebivalcev in počutje družbe ter prinašajo gospodarske koristi. Zelene površine v mestih so zato najpomembnejši vir za oblikovanje sonaravnih mest. V okviru projekta GreenKeys smo razvili metodologijo, ki omogoča kakovostnejšo obravnavo lastnosti zelenih površin. Če nam ne bo uspelo dokazati pomena zelenih površin za življenje v mestih, menimo, da bomo tvegali, da bodo zelene površine ostale na dnu seznama prednostnih nalog v javni politiki in da zanje ne bodo mogli pridobiti več sredstev. V tem članku so kritično predstavljeni rezultati projekta GreenKeys, največ pozornosti pa je posvečene oblikovanju strategije za mestne zelene površine, ki je eden od predlogov tega projekta.

 

Ključne besede

projekt GreenKeys, mestne zelene površine, sonaravnost strategij za mestne zelene površine

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top