Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2011, št. 1, september 2011

In memoriam

Peter GULIČ : In memoriam Leonidu Lenarčiču

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Posebne izdaje revije Urbani izziv

Članki

Jože KAVČIČ : Kratka zgodovina modernih urbanističnih načrtov Ljubljane

Andrej ČERNIGOJ: Oblikovanje južnega obrobja Ljubljane: Slovenski park in Administrativni kare

Janez VUK: Normativna ureditev področja urbane prenove

Vladimir DROZG: Osvetlitev naselij – nova vsebina urbanističnega načrtovanja

Mateja FILIPIČ, Davorin GAZVODA: Urejanje prostora valobranov ob slovenski obali

Špela KOLARIČ, Mojca GOLOBIČ: Nadomestni habitati kot omilitveni ali izravnalni ukrep varstva narave pri posegih v prostor

Tina ILAR, Kristina KASTELIC, Katja NOVAK, Manja PEČKAJ, Sonja ROZMAN: Opredeljevanje in vrednotenje krajinskih potencialov v regionalnem načrtovanju

Nataša BRATINA JURKOVIČ: Izjemne krajine Sredozemlja

Suzana HABJANIČ: Prometna (ne)varnost registriranih avtobusnih postajališč v Sloveniji

Robert RIJAVEC: Inteligentni transportni sistemi in storitve: izziv za slovenska mesta

Kristina ONUFRIJA: Demografska študija za potrebe prostorskega načrtovanja na občinski ravni

Mojca DREVENŠEK, Lucija MAROVT: Pomen sodelovanja déležnikov pri načrtovanju in izvajanju prostorskih projektov za trajnostni razvoj mest

Intervju

Mojca DREVENŠEK : Prostorsko načrtovanje je proces, ki zahteva dialog: intervju z mag. Matejem Gojčičem

Razmišljanja

Andrej POGAČNIK : Slovenski prostor 20 let pozneje

Mitja BRILLY: Poplave in načrtovanje prostora

Predstavitve in informacije

Tatjana CAPUDER VIDMAR, Ana KUČAN : Ilirska Bistrica, idejna prostorska zasnova

Špela NARDONI KOVAČ: Ureditev mestnega središča v Postojni 2005-2009

Recenzije

Uredništvo : Vrednotenje politik: obzorja nove miselnosti

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top