Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2019, št. 9, september 2019

Boštjan KERBLER: Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2019

30. Sedlarjevo srečanje

Mojca ŠAŠEK DIVJAK : Uvodni nagovor dr. Mojce Šašek Divjak, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Barbara RADOVAN: Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Janez KOŽELJ: Pozdravni nagovor profesorja Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana

Igor BIZJAK: Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Andrej POGAČNIK: Uvodno predavanje prof. dr. Andreja Pogačnika z naslovom Razvojni in trajnostni projekti v svoji časovni in prostorski razsežnosti

Jelka HUDOKLIN, Suzana SIMIČ, Tomaž SLAK: Arheološki park Situla – od prve ideje do končnih odločitev

Marija PRAŠIN KOLBEZEN: Celovito načrtovanje prostora z vključevanjem javnosti – primer KS Petrova vas v občini Črnomelj

Peter GABRIJELČIČ, Samo PETER MEDVED: Trajnostni projekt revitalizacije mestnega središča Lendave na osnovi načrtovanja novih prometnih rešitev

Jernej ČERVEK, Mojca BREŠČAK, Alenka FIKFAK: Trajnostni razvoj in proces revitalizacije kmetijske dejavnosti v Občini Črenšovci – primer oživitve zapuščenega dela vasi Dolnja Bistrica

Danijel DAVIDOVIČ, Ana VOVK KORŽE, Janja LUŽNIK: Agroekologija za trajnostno urejanje podeželskega prostora v Severovzhodni Sloveniji

Helena ŠTIH: Prenova območja smodnišnice v Kamniku – trajni problem ali trajnostna razvojna priložnost

Janja SOLOMUN, Mery LONČAR KLEMENČIČ, Bernarda BEVC ŠEKORANJA, Marko FATUR, Petra VERTELJ NARED, Nina BIZJAK KOMATAR, Jakob KLEMENČIČ, Shuchita ŠPELA LOŽAR, Klemen MILOVANOVIČ: Občinski prostorski načrt MOL – primer sodobnega prostorskonačrtovalskega pristopa

Nika ROVŠEK: Določanje stavbnih zemljišč in pogojev za gradnjo v podeželskem zaledju Mestne občine Ljubljana

Maja BRUSNJAK HRASTAR: Obnoviti ali graditi? Primerjava stroškov za ureditev stanovanja v Ljubljani

Boštjan KERBLER, Richard SENDI, Maša FILIPOVIČ HRAST: Trajnostne oblike stanovanjske oskrbe starejših v Sloveniji

Andrej GULIČ: Metodologija za določanje tipov poslovnih con v Sloveniji ob upoštevanju funkcionalnih in prostorskih vidikov ter vidikov varstva okolja

Pavel GANTAR, Mojca ŠAŠEK DIVJAK: Zaključne ugotovitve jubilejnega 30. Sedlarjevega srečanja urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije z naslovom Razvojni trajnostni projekti – primeri dobrih praks za mesta in podeželje

Članki

Andrej GULIČ, Sergeja PRAPER GULIČ, Simon KOBLAR : Projekt ASTUS – trendi, scenariji in strategija nizkoogljične mobilnosti: primer Mestne občine Novo mesto

Simon KOBLAR, Andrej GULIČ, Sergeja PRAPER GULIČ: UIRS atlas dostopnosti

Katarina ANA LESTAN, Barbara ČERNIČ MALI, Mojca GOLOBIČ: Pomen odprtega urbanega prostora za zdravo odraščanje in aktivno staranje: primerjava Ljubljane z manjšimi mesti

Urban BRAČKO, Peter LIPAR: Prometna ureditev kot temelj oživitve Bloudkove smučarske skakalnice v Šiški

Predstavitve in informacije

Mojca ŠAŠEK DIVJAK : Jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 31. maj 2019

Nataša MRŠOL: FORGET HERITAGE – Sodelovalni modeli upravljanja opuščenih zgodovinskih znamenitosti

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top