Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2011, št. 1, september 2011 : 5-15

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jože KAVČIČ


doming@siol.net

 

Naslov članka

Kratka zgodovina modernih urbanističnih načrtov Ljubljane

 

Povzetek

Predstavljeni so štirje urbanistični oziroma prostorski načrti Ljubljane: regulacijski načrt 1895, GUP 66, prostorski dokumenti LJ 2000 in prostorski načrt LJ 2010. Urbanistično načrtovanje razvoja mesta je prikazano v sklopu načrtnega in pravno določenega postopka, prostorski akti pa kot javni, pravni in zavezujoči dokumenti. Okvirno je podana njihova besedilna vsebina in nekateri kartografski prikazi. Kritično je ocenjena vsebina veljavnega prostorskega načrta (LJ 2010), ki na izvedbeni ravni nima prave vsebinske povezave s strateškimi usmeritvami niti ni povezave urbanističnega načrtovanja s konkretnimi projekti.

 

Ključne besede

urbanizem, prostorska regulacija, prostorski načrti, GUP, Ljubljana

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top