Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2011, št. 1, september 2011 : 55-63

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Tina ILAR

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
tina.ilar88@gmail.com

Kristina KASTELIC

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
kristina.kastelic@gmail.com

Katja NOVAK

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
katja_slo@hotmail.com

Manja PEČKAJ

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
manja.peckaj@gmail.com

Sonja ROZMAN

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
lapikamona@gmail.com

 

Naslov članka

Opredeljevanje in vrednotenje krajinskih potencialov v regionalnem načrtovanju

 

Povzetek

S prispevkom želimo opozoriti na pomen krajinskih potencialov pri pripravi regionalnih razvojnih dokumentov. Predstavljena so štiri izhodišča za določanje krajinskih potencialov: krajinski elementi, identiteta krajine, vidne kakovosti krajine in procesi, prikazani pa so tudi kazalci, s katerimi je mogoče vrednotiti krajinske potenciale na ravni krajinskih mikroregij. Za jasnejši prikaz metode je opisan primer vrednotenja krajinskih razvojnih potencialov v dolini Save Dolinke med Jesenicami in Ratečami, ki je ena izmed krajin v gorenjski statistični regiji. Iz Regionalnega razvojnega programa Gorenjske (2007–2013) so izpisani krajinski razvojni potenciali, ki so bili prepoznani kot temelj nadaljnjega razvoja gorenjske razvojne regije.

 

Ključne besede

krajinski potencial, regija, krajina, regionalno načrtovanje, vrednotenje, Gorenjska

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top