Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 96-108

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

mag. Ina Šuklje Erjavec

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
inas@uirs.si

Jana Kozamernik

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
janak@uirs.si

 

Naslov članka

Ven za zdravje – zelene površine v podporo javnemu zdravju

 

Povzetek

Pomen zelenih površin za javno zdravje je vsestranski. Zaradi svojih naravnih lastnosti so pomemben dejavnik kakovosti okolja, saj zmanjšujejo številne negativne vplive, ki pomembno vplivajo na zdravje človeka, hkrati pa ustvarjajo prostorske pogoje za aktiven in zdrav življenjski slog prebivalcev. Da bi podprla te vsebine na vseh ravneh, je Svetovna zdravstvena organizacija pripravila mednarodna priporočila glede obsega in vrste telesne dejavnosti za varovanje in krepitev zdravja. Izdala je tudi številne publikacije, s katerimi spodbuja povezovanje vsebin javnega zdravja in prostorskega načrtovanja, razvoj zdravih in aktivnih mest in še posebej zelenih površin, ki jih prepoznava kot enega ključnih prostorskih dejavnikov zdravja. Spodbujanje telesne dejavnosti vseh starostnih skupin prebivalcev spada tudi med prednostna področja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025. Ministrstvo za zdravje je tudi sofinanciralo prvi program v Sloveniji, ki je vzpostavil povezavo in sodelovanje med prostorskimi načrtovalci in strokovnjaki javnega zdravja, to je program Ven za zdravje, v okviru katerega so se pripravile splošne smernice in priročnik za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in aktiven življenjski slog

 

Ključne besede

načrtovanje zelenih površin, javno zdravje, aktiven življenjski slog, kakovost bivanja, zeleni sistem, medsektorsko sodelovanje

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top