Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 109-117

(32. Sedlarjevo srečanje)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Jana Kozamernik

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
janak@uirs.si

mag. Ina Šuklje Erjavec

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
inas@uirs.si

 

Naslov članka

Izzivi načrtovanja zunanjih ureditev za daljinske telesne dejavnosti

 

Povzetek

Spremenjene življenjske okoliščine v času pandemije so okrepile zavedanje o koristnosti rekreacije v zunanjem okolju. Prebivalci so začeli množično uporabljati zunanje površine v mestih in naseljih ter v njihovi bližini. Pokazalo se je, kako pomembni so za dobro počutje ustrezni prostorski pogoji za vsakdanjo telesno dejavnost. Zaradi omejitev zbiranja so prišle v ospredje predvsem rekreacijske daljinske povezave, ki so prebivalcem omogočale priporočeno medsebojno razdaljo. Telesne dejavnosti, ki se izvajajo tako, da uporabnik premaguje določeno prostorsko razdaljo, so se v času zaprtja športnih objektov, vadbišč, igrišč itd. pokazale za tiste, ki najbolj nezahtevno in nekonfliktno zadovoljujejo potrebe prebivalcev po dejavnostih, stiku z naravo in tudi (vsaj vidnemu) stiku z drugimi ljudmi. Hkrati se je pokazalo, da so možnosti za izvajanje teh dejavnosti zelo odvisne od kraja bivanja in dostopnosti do ustreznih površin. Tako se je v vseh občinah odprlo pomembno vprašanje, kako, če sploh, so tovrstne prostorske ureditve predvidene, ali so ustrezno načrtovane, enakovredno dostopne vsem in urejene ter kako jih je treba načrtovati v prihodnosti.

 

Ključne besede

telesne dejavnosti, zelene površine, zeleni sistem, aktiven življenjski slog, večnamenska raba

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top