Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2021, št. 13, december 2021 : 133-143

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Dr. Richard Sendi

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
richard.sendi@uirs.si

Dr. Igor Bizjak

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
igor.bizjak@uirs.si

Tilen Jurca

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
tilen.jurca@uirs.si

 

Naslov članka

Univerzalna metodologija za ocenjevanje dostopnosti objektov v javni rabi

 

Povzetek

Prispevek predstavlja del rezultatov raziskovalnega projekta Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov, ki se je v letih 2020–2021 izvajal v okviru Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2019.[1] Raziskava je imela dva glavna cilja, in sicer vzpostavitev centralne baze podatkov o dostopnosti za invalide in oblikovanje univerzalne metodologije ocenjevanja dostopnosti objektov v javni rabi. Potreba po izvedbi raziskave je izhajala iz ugotovitve, da so v Sloveniji različne večje ali manjše ločene baze ali informacije o dostopnosti objektov v javni rabi. Ugotavlja se, da je vsak avtor baze zbiral informacije o dostopnosti po svoji metodologiji, torej ima vsaka baza svoj način zajemanja podatkov in tudi način predstavljanja teh. Ločenost avtorskih baz podatkov pomeni predvsem razpršenost in neusklajenost informacij o različnih vidikih dostopnosti za invalide. Dodatna in večja težava pri tem pa je, da se predstavljeni podatki o dostopnosti določenega objekta v nekaterih primerih celo razlikujejo. Raziskava je torej imela dva glavna cilja, in sicer vzpostaviti centralno bazo podatkov o dostopnosti za invalide in oblikovati metodologijo ocenjevanja dostopnosti objektov v javni rabi. V tem prispevku predstavljamo univerzalno metodologijo za ocenjevanje dostopnosti, ki smo jo razvili v okviru projekta.

 

Ključne besede

dostopnost za invalide, ocenjevanje dostopnosti, objekti v javni rabi, predpisi in standardi

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top