Search
en-USsl-SI
 

Urbani izziv Leto 2022, št. 14, junij 2022 : 65-79

(Članki)

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Andrejka Kočar

andrejka.kocar@gmail.com

Boštjan Kerbler

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
bostjan.kerbler@uirs.si

 

Naslov članka

Posodobitev pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše

 

Povzetek

Delež starejših prebivalcev v demografski strukturi prebivalstva hitro narašča, kar močno vpliva tudi na področje stanovanjske in prostorske politike. Vse bolj se poudarja pomen dostopnega in prilagojenega bivalnega okolja potrebam starejših ljudi, ki zagotavlja starejšim varnost in samostojnost, kar je ena od bistvenih zahtev za kakovostno življenje v starosti. Novejši pristopi pri oblikovanju grajenega okolja za ranljive skupine lahko pomembno vplivajo na oblikovanje grajenega okolja za starejše, zato so ti pristopi v članku podrobno predstavljeni, predvsem z vidika možnosti njihove uporabe pri posodobitvi Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje. Pravilnik je bil namreč sprejet pred skoraj dvajsetimi leti, leta 2004. Pozneje je bil sicer dvakrat posodobljen, vendar pa se spremembe niso nanašale na grajeno okolje in opremo oskrbovanih stanovanj. V članku so zato predstavljeni predlogi za spremembe omenjenega pravilnika, ki so bili oblikovani na podlagi proučitve novejših pristopov za oblikovanje grajenega okolja za ranljive skupine. Če bodo predlagane spremembe sprejete in vnesene v omenjeni pravilnik, bodo pripomogle k izboljšanju varnosti in kakovosti bivanja starejših v oskrbovanih stanovanjih. Članek temelji na raziskavi, ki je bila opravljena v okviru magistrskega dela.

 

Ključne besede

kakovostno bivanje, dostopnost, prilagodljivost, varnost, oskrbovana stanovanja, novi pristopi, ranljive skupine, starejši ljudje, pravilniki

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top