Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 10, št. 2, december 1999 : 3–16

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1999-10-02-001

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Alenka FIKFAK

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana, Slovenija
alenka.fikfak@fa.uni-lj.si

 

Naslov članka

Spreminjanje vloge mestnega načrta<br>Urbanistična teorija, arhitekturno projektiranje ali kaj več?

 

Povzetek

Sodobno mesto je kompleksen organizem, izražen kot navidezni »kaos«, v katerem se skrivajo mehanizmi dinamičih aktivnosti, fleksibilnosti ter raznolikosti. Procese preoblikovanja želimo pogosto na silo vkalupiti v okvire tradicionalnih urbanističnih vzorcev ter jih obvladati z elementi »klasično-hierarhičnega« reda. Vendar so ti instrumenti delovanja in odločanja nezmožni interpretirati sodobno prostorsko kompleksnost in na njo pozitivno vplivati. Z večanjem selektivnega poznavanja obstoječe strukture se bo hkrati vedno bolj osvobajala kreativnost, ki se bo izražala v novem načinu oblikovanja, urejanja urbanosti, v smislu najdene »disperzne harmonije med človekom in naravo«. Z novim mestnim načrtom želimo preseči današnje mehanicistične in statične oblike določanja rabe prostora ter jih nadomestiti z bolj fleksibilnimi in inovativnimi oblikami usklajevanja javnih in zasebnih interesov.

 

Ključne besede

arhitektura, informacijska družba, mestni načrt, urbanizem

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top