Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 10, št. 2, december 1999 : 32–40

(Tematski članki)
doi: 10.5379/urbani-izziv-1999-10-02-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Ivan STANIČ

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
ivan.stanic@uirs.si

 

Naslov članka

Motivi urbanistične zasnove Slovenj Gradca

 

Povzetek

Namen sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih dokumentov Mestne občine Slovenj Gradec so, med ostalim, bile novelacije urbanističnih zasnov posameznih naselij. V prispevku so prikazani vodila in razlogi spreminjanja urbanističnih zasnov ter predstavitev želene vsebine prostorskega planskega dokumenta prilagojenega sedanjim družbenim in gospodarskim razmeram.

 

Ključne besede

mestni načrt, Slovenij Gradec, urbanistična zasnova

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top