Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 31, št. 1, junij 2020 : 17-27

(Članki)
UDK: 711.4(560)556.51
doi: 10.5379/urbani-izziv-2020-31-01-002

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Sahar Pouya

Department of Urban and Regional Planning, Graduate School of Science Engineering and Technology, Istanbul Technical University, Istanbul, Turčija
pouya@itu.edu.tr

Handan Turkoglu

Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture, Istanbul Technical University, Istanbul, Turčija
turkoglu@itu.edu.tr

Umit Arpacioglu

Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Istanbul, Turčija
umitarpacioglu@gmail.com

 

Naslov članka

Uporaba analitičnega hierarhičnega procesa za vrednotenje trajnostnih dejavnikov pri načrtovanju in upravljanju povodij

 

Povzetek

Čedalje večja rast prebivalstva in gospodarski razvoj povzročata onesnaženje vodnih virov in slabšanje njihovega ekološkega stanja. Eden izmed pristopov k reševanju tega problema zajema trajnostno upravljanje in načrtovanje povodij. V skladu z mednarodnimi sporazumi o varovanju povodij je Turčija začela temeljito spreminjati proces upravljanja in načrtovanja povodij. Trajnostno upravljanje vodnih virov, ki vključuje razne gospodarske, socialne in ekološke vidike, pa ni preprosto. V članku so trajnostni kazalniki razvrščeni po pomembnosti z vidika zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti vodnih virov, za vrednotenje trajnostnih dejavnikov pri načrtovanju vodnih virov in povodij pa je uporabljena metoda analitičnega hierarhičnega procesa. Ob upoštevanju, da imajo lahko različni strokovnjaki različna mnenja, sta izbrane dejavnike ovrednotili dve skupini anketirancev (tj. univerzitetni učitelji in drugi strokovnjaki), izsledki raziskave pa so pokazali stopnjo ujemanja med njihovimi pogledi. Skupini sta podobno ovrednotili družbene, upravljavske in gospodarske dejavnike, glede dejavnikov rabe zemljišč in ekoloških dejavnikov pa so se njihova mnenja močno razlikovala. Izsledki raziskave kažejo, da bi bilo treba za oblikovanje ustreznega modela vrednotenja vodnogospodarskih načrtov povodij najprej ugotoviti in uskladiti nasprotujoča si mnenja različnih strokovnjakov.

 

Ključne besede

načrtovanje povodij, trajnostno upravljanje voda, analitični hierarhični proces, Turčija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top