Search
en-USsl-SI

Naslovnica revije  Leto 31, št. 1, 2020

Kazalo

SlikeUrbani izziv Leto 31, št. 1, junij 2020 : 40-50

(Članki)
UDK: 551.583:69
doi: 10.5379/urbani-izziv-2020-31-01-004

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Živa Kristl

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Nova Gorica, Slovenija
ziva.kristl@epf.nova-uni.si

Coline Senior

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Norveška Univerza za znanost in tehnologijo), Trondheim, Norveška
coline.senior@ntnu.no

Alenka Temeljotov Salaj

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Norveška Univerza za znanost in tehnologijo), Trondheim, Norveška
alenka.temeljotov-salaj@ntnu.no

 

Naslov članka

Ključni izzivi prilagajanja podnebnim spremembam v gradbenem sektorju

 

Povzetek

Članek obravnava poglavitne izzive v zvezi z odpornostjo proti podnebnim spremembam z vidika stavbnega sektorja, kot so sheme prilagajanja podnebnim spremembam, energetska učinkovitost in ukrepi za blaženje teh sprememb. Izzivi so ovrednoteni glede na najnovejše stanje razvoja področja, raziskovalni interes in regulativna vprašanja, pri čemer se pri pregledu znanstvene literature presoja napredek in opredeljujejo raziskovalne vrzeli. Pregled literature nakazuje, da se odpornost proti podnebnim spremembam večinoma nanaša na večje sisteme, na ravni stavb pa se to področje šele razvija. Eden od glavnih ugotovljenih izzivov je pomanjkljiv institucionalni odziv. V številnih objavah je mogoče zaznati, da sta nujna prilagoditev politik in razvoj zakonodaje, ki ju včasih zavirajo negotova predvidevanja o podnebnih spremembah. Zakonodaja EU trenutno delno pokriva področji učinkovite rabe virov in podnebnih sprememb v stavbnem sektorju, nacionalna zakonodaja pa pri tem nekoliko zaostaja. Takšne razmere lahko zmanjšajo konkurenčnost nacionalnega stavbnega sektorja, kar lahko povzroči zaostajanje za opredeljenimi trajnostnimi cilji. S finančnega vidika so manjše kratkoročne investicije dražje, saj odlašanje s posegi v temeljito trajnostno prenovo stavb povzroča večja tveganja. Pristojni organi se trenutno odločajo med hitrimi in zapoznelimi ukrepi, uravnoteženjem stroškov zgodnjega ukrepanja in vzajemnimi stroški zamud.

 

Ključne besede

stavbe, podnebne spremembe, odpornost proti podnebnim spremembam, gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top