Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 34, št. 1, junij 2023 : 5-17

(Članki)
UDK: 711.4:364.4-053.9:551.588.7
doi: 10.5379/urbani-izziv-2023-34-01-01

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Rümeysa Bayar

Tehnična univerza v Erzurumu, Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo, Oddelek za arhitekturo, Erzurum, Turčija
rumeysa.bayar@erzurum.edu.tr

Aysun Aygün Oğur

Univerza Pamukkale, Fakulteta za arhitekturo in oblikovanje, Oddelek za urbanizem in regionalno načrtovanje, Denizli, Turčija
aaygun@pau.edu.tr

 

Naslov članka

Združitev odzivov na podnebne spremembe in tematskih področij starosti prijaznih mest: teoretični pregled

 

Povzetek

Avtorici sta se v članku osredotočili na starostnike, ki so zaradi svojega zdravstvenega stanja ter fizičnih in družbenoekonomskih značilnosti bolj ranljivi z vidika posledic podnebnih sprememb kot druge skupine prebivalstva. V svetu sta opazna dva trenda: naraščanje podnebnih sprememb in staranje prebivalstva, zlasti v mestih. Povezave med navedenima skrb vzbujajočima trendoma v teoriji in praksi niso jasne, zato so nujne splošne smernice, ki so preproste za uporabo ter bi vladam, ustanovam in skupnostim omogočile zadevne rešitve. Avtorici sta zato na podlagi kritičnega pregleda literature predstavili sedem tematskih področij na različnih ravneh, ki so poglavitna za načrtovanje starosti prijaznih mestnih območij, odpornih proti podnebnim spremembam: okoljsko varnost, obveščanje in družbeno angažiranost ter zdravstvene in socialne službe na ravni mesta, okolico in prevoz na ravni sosesk ter javne površine in toplotno udobje in stanovanjske objekte na ravni skupin stanovanjskih zgradb. Predstavitev povezav med omenjenima trendoma v okviru, predstavljenem v tem članku, prispeva h globalnemu ozaveščanju, oblikovanju ukrepov in usmerjanju politik.

 

Ključne besede

podnebne spremembe, starosti prijazno mesto, staranje prebivalstva, trajnostni razvoj, urbanistična politika

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top