Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 11, št. 1, junij 2000 : 66–73

(Razmišljanja)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2000-11-01-008

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Mojca ŠAŠEK DIVJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
mojca.sasek@uirs.si

 

Naslov članka

Omrežje informacij na avtocestah

 

Povzetek

V prispevku so predstavljeni izsledki raziskovalno-razvojne študije o vsebinski zasnovi, organizaciji in izgradnji informacijsko – promocijskih centrov avtocestnega sistema v Sloveniji. Namen študije je bil podati ustrezno zasnovo in vsebino informacijsko – promocijskega omrežja na avtocestah. Prikazani so primeri iz tujine in predlogi za oblikovanje informacijsko – promocijskih točk ob avtocestah tudi zaradi promocije Slovenije in njene gospodarske in turistične ponudbe

 

Ključne besede

avtocesta, informacije, počivališča, promocija, Slovenija

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top