Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 17, št. 1–2, december 2006 : 126–134

(Metode in tehnike)
doi: 10.5379/urbani-izziv-2006-17-01-02-016

 

   Članek v PDF formatu

 

Avtor

Igor BIZJAK

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
igor.bizjak@uirs.si

 

Naslov članka

Principi in aplikacije upravljanja znanja v arhitekturi in gradbeništvu s primeri

 

Povzetek

Več razlag definira upravljanje znanja – knowledge management – kot zajemanje, organiziranje in shranjevanje znanja z različnimi metodami, iz različnih virov in njegovo spreminjanje v trajno vrednoto. Upravljanje znanja je eno od najpomembnejših načel, ki jih morajo podjetja raziskati in uporabiti, da si lahko pridobijo konkurenčno prednost, kar velja tudi za arhitekturo in gradbeništvo. Za področje gradbeništva obstajajo različni projekti upravljanja znanja. Eden takih je e-COGNOS. Njegovo bistvo so upravljanje znanja na področju gradbeništva in medsebojna odvisnost dokumentov ter združljivost med projekti in med posameznimi podjetji. V Urbanističnem inštitutu Slovenije uporabljamo zelo grobe metode upravljanja znanja in morda jih tako sploh še ne moremo imenovati. To so bolj ali manj podatkovne usluge ali upravljanje dokumentov. Upamo pa, da nam bo z novo programsko tehnologijo, kot je Microsoftov SharePoint, uspelo bolj kakovostno izpopolniti stare metode in uporabiti nakopičeno znanje.

 

Ključne besede

upravljanje znanja, gradbeništvo, servisi, sharepoint

 

 

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2020: 120,87
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2023 by UIRS
Back To Top