Search
en-USsl-SI

Urbani izziv Leto 2017, št. 7, september 2017

Uvodnik

Boštjan KERBLER : Revija Urbani izziv, strokovna izdaja 2017

28. Sedlarjevo srečanje

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Barbara RADOVAN: Pozdravni nagovor gospe Barbare Radovan, generalne direktorice Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Igor BIZJAK: Pozdravni nagovor dr. Igorja Bizjaka, direktorja Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Barbara LAMPIČ, Mojca FOŠKI, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK, Blaž BARBORIČ, Dejan CIGALE, Simon KUŠAR, Gašper MRAK, Irma POTOČNIK SLAVIČ, Dalibor RADOVAN: Evidentiranje in analiza funkcionalno degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije

Simon KUŠAR, Barbara LAMPIČ: Opredelitev prednostnih območij za reaktivacijo funkcionalno neizkoriščenega prostora

Nika ROVŠEK, Leon KOBETIČ, Uroš KOŠIR: Določitev zemljišč za urbano prenovo v Mestni občini Ljubljana

Manca KROŠELJ, Mojca GOLOBIČ: Potencial urbanih degradacij za javno rabo zelenih površin – primer opuščenih gradbišč v mestu Ljubljana

Maja SIMONETI, Petra VERTELJ NARED: Vloga zelenih in drugih javnih površin v urbani prenovi

Nataša BRATINA: Človek in prostor – celovita, učinkovita in odgovorna regeneracija urbanih stanovanjskih sosesk

Zala VELKAVRH, Alenka KORENJAK: Regeneracija javnega prostora v stanovanjskih soseskah – problemi, priložnosti, rešitve

Aša ROGELJ, Rok KLEMENČIČ: Financiranje projektov urbane regeneracije z uporabo različnih virov financiranja

Luka IVANIČ, Jernej ČERVEK: Prenovljen zakon o urejanju prostora z vidika prenove mest in urbanih naselij

Lucija AŽMAN MOMIRSKI: Pogajanja deležnikov v procesu urbane regeneracije

Boštjan COTIČ: Prenova degradiranih območij v Kranju

Aleš MLAKAR, Matej KUČINA, Damjan BRADAČ: Prenova širšega območja Blejskega gradu in grajske pristave

Zoran HEBAR: Prenova mest – hrvaški primeri

Andrej POGAČNIK: Vplivi globalizacije na regeneracijo historičnih mestnih središč

Pavel GANTAR, Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK: Zaključne ugotovitve 28. Sedlarjevega srečanja z naslovom Urbana regeneracija

Članki

Martin VALINGER SLUGA : Preobrazba degradiranega industrijskega območja Mlaka na Reki – prostorska ureditev begunske soseske

Maja BRUSNJAK HRASTAR, Alma ZAVODNIK LAMOVŠEK: Zgoščevanje stanovanjskih območij in zagotavljanje novih stanovanj

Gašper BOKAL, Anet GOLJEVŠČEK, Nela HALILOVIĆ, Tadej KOZAR, Katarina KRESNIK, Petra PEČAN, Simon SEKEREŠ, Matic VEHOVEC: Pristop k načrtovanju zelene infrastrukture na lokalni ravni – primer občine Miren-Kostanjevica

Tim MAVRIČ: Zgodovinski pregled razvoja urbanističnih ustanov in zakonodaje v Sloveniji med letoma 1945 in 1990

Sanja ŠPINDLER: Opečni fasadni zidaki – material zunanjih fasadnih oblog na Danskem

Tjaša KLAVORA: Analiza individualnih in strukturalnih dejavnikov pri sobivanju mladih (družin) in staršev

Razmišljanja

Špela KRYŽANOWSKI : Princip jaza in narava reda Christopherja Alexandra

Andrej CIUHA: Elementarni urbanistični izziv

Predstavitve in informacije

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK : 28. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2. junija 2017

Barbara MATIJAŠIČ: Oglaševanje in urbanizem lahko gresta z roko v roki

 

 

UREDNIŠTVO

Urbanistični inštitut RS
Urbani izziv - uredništvo
Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana

  + 386 (0)1 420 13 10
  urbani.izziv@uirs.si

ISSN

Tiskana izdaja: 0353-6483
Spletna izdaja: 1855-8399
Strokovna izdaja: 2232-481X

 

INDEKS

GOOGLE SCHOLAR
h5-index: 14
h5-median: 20
INDEX COPERNICUS
ICI Journals master list 2022: 121,34
CLARIVATE ANALYTICS
Indeksirano v ESCI

 

SCOPUS ELSEVIER

SCImago Journal & Country Rank

SNIP (2021): 0,79
CiteScoreTracker (2022): 1,8

Copyright 2024 by UIRS
Back To Top